Values of time and reliability in passenger and freight transport in The Netherlands

Dit rapport is het achtergrondrapport bij de Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) studie 'de maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijd' en geeft inzicht in de aannames en daardoor toepassing van de waarden als kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).