De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden

Op basis van onderzoek uitgevoerd door een consortium onder leiding van Significance heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) eind 2013 kengetallen opgeleverd voor de waardering van veranderingen in de gemiddelde reistijd en betrouwbaarheid van die reistijd. Dit rapport vormt het uitgangspunt voor de kengetallen voor bereikbaarheid in veel maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's).