Hoe worden kosten van files berekend?

Bij MKBA’s voor infrastructuur en transport spelen veranderingen in de economische effecten van filevorming een belangrijke rol. De directe kosten voor het verlies in reistijd worden berekend door te meten of in schatten hoeveel voertuigen en mensen in de files staan en hoe lang het oponthoud is. Het tijdverslies wordt in geld uitgedrukt met de zgn. Value of Time (VoT). Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen- en goederenvervoer en tussen woon-werkverkeer, zakelijke en overige personenverkeer. De kosten van onverwacht oponthoud worden gewaardeerd met de Value of Reliability (VoR). Daarnaast zijn er zgn. uitwijkkosten voor het uitwijkgedrag, zoals rijden op andere tijden en via alternatieve routes.