Values of time and reliability in passenger and freight transport in The Netherlands

Dit rapport is het achtergrondrapport bij de KiM-studie 'de maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijd' en geeft inzicht in de aannames en daardoor toepassing van de waarden als kengetallen in MKBA.