Waarop is de nieuwe, lagere discontovoet gebaseerd?

In 2016 heeft de Werkgroep Discontovoet aan het kabinet een advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet voor verschillende sectoren. Het kabinet heeft toen alle adviezen overgenomen. De huidige discontovoeten komen voort uit dit advies. Het rapport vindt u bij de te downloaden documenten. Het rapport kunt u zien als een uitgebreide handleiding voor het toepassen van discontovoeten in MKBA´s.
De Werkgroep Discontovoet bestaat uit vertegenwoordigers van het CPB, het PBL, DNB en zes ministeries aangevuld met de expertise van vier onafhankelijke experts.