Is het mogelijk dat verschillende discontovoeten van toepassing zijn binnen één MKBA?

Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals bijvoorbeeld investeringskosten, natuureffecten en reistijdwinst. Op al deze aspecten kan de discontovoet verschillen. Daarom treft u, afgezien van de risicovrije discontovoet (0%), in de tabellen niet één discontovoet die u overal zou kunnen toepassen. Het is goed mogelijk dat u verschillende discontovoeten moet hanteren binnen één MKBA. Zo kan de discontovoet per oplossingsvariant verschillen, bijvoorbeeld wanneer één variant een aanleginvestering betreft en de andere een informatieoplossing.