Q&A Discontovoet - versie 8 mei 2017

Bij het waarderen van investeringen hanteren we een discontovoet. Dit vragen en antwoorden document helpen uitvoerders en gebruikers van MKBA en andere afwegingsinstrumenten, zoals businesscases en life-cycle-analyses (LCC).  Dit document is een levend document: nieuwe vragen zullen ook van een antwoord worden voorzien en aan de lijst worden toegevoegd. De laatste update is mei 2017. Aan de vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.