Welke kaders en handreikingen zijn verplicht bij het opstellen van een MKBA?

Het opstellen van een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de MIRT verkenningsfase dient verplicht te gebeuren volgens de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen. Deze werkwijzer is afgestemd op de Algemene Leidraad MKBA, maar gaat specifiek in op projecten binnen het MIRT.