Wat kost een file?

File wordt ook wel congestie genoemd. Congestiekosten ontstaan door vertragingen en oponthoud.

Economische effecten van reistijdverlies

De economische effecten van congestie bestaan uit:

  • direct reistijdverlies
  • onbetrouwbaarheid van reistijden
  • uitwijkgedrag
  • overige maatschappelijke kosten.

Rol bij kosten-batenanalyses

Bij kosten-batenanalyses voor infrastructuur en transport spelen de veranderingen in de economische effecten van congestie een belangrijke rol.

Zie ook