Wat is de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen?

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen is de binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde werkwijze om maatschappelijke kosten-batenanalyses op te stellen in de verkenningsfase van reguliere (niet speciale) investeringsprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).