Wat is de relatie tussen MKBA en MER?

De milieueffectrapportage (MER) brengt de gevolgen voor milieu en natuur in beeld. De maatschappelijke kosten-batenanalyse bepaalt het maatschappelijk-economische rendement, inclusief de milieu- en natuureffecten.

Afstemming tussen milieueffectrapportage en kosten-batenanalyse

Tussen beide onderzoeken is afstemming nodig, zodat beide analyses dezelfde uitgangspunten hanteren. De MKBA heeft inzicht in de milieueffecten nodig, de MER kan de economische effecten ook in een overzichtstabel presenteren. Beide hebben informatie nodig uit bijvoorbeeld vervoersstudies, landschapsstudies of kostenstudies.

Zie ook