Waarop is de nieuwe, lagere discontovoet gebaseerd?

De lagere nieuwe discontovoet is vooral het gevolg van de lagere risicovrije rente vergeleken met de vorige periode.

Risicovrije rente

Als je geld spaart kun je het niet uitgeven. Mensen waarderen echter consumptie nú hoger dan consumptie in de toekomst. Daarnaast hebben mensen een voorkeur voor stabiele consumptie in de tijd, vergeleken met een situatie waarin nu veel en later minder wordt geconsumeerd. Om deze twee redenen krijgen mensen een vergoeding voor het uitstellen van consumptie: de risicovrije rente.

Rente van 0%

Tegenwoordig is er zo weinig vraag naar geld en zoveel aanbod, dat deze rente laag is en zelfs naar nul tendeert. Dat zien we ook bij de spaarrente gebeuren. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige groei en inflatie op dit moment laag. Vandaar de lage risicovrije rente van 0%.

Risicopremie

Daarnaast is het volgende principe belangrijk. Wanneer je geld uitleent aan iemand die het gebruikt om geld mee te verdienen, krijg je een vergoeding voor het risico dat je loopt. Daarom hanteren we de risicopremie: een verzekering tegen onzekere resultaten. Deze risicopremie verschilt per soort van investering of effect. In de tabel hieronder staat een overzicht van wanneer welke discontovoet toe te passen. 

Concluderend

De lagere nieuwe (totale, risico-gewogen) discontovoet is dus vooral het gevolg van de lagere risicovrije rente vergeleken met de vorige periode.

Disconteren vanaf 1 april 2016 Overzichtstabel
Risicovrij disconto (a)Risico opslag (b)Totaal disconto (a+b=c)Relatieve prijsstijging (d)Effectief (c-d)
Standaard0%3%3%0%3%
Publieke fysieke investeringen0%4,50%4,50%0%4,50%
Reistijd als baten0%4,50%4,50%Zie WLO4,50% minus prijsstijging
Natuur: standaard0%3%3%1%2%
Natuur: substitueerbaar0%3%3%0%3%
CO20%3%3%Zie WLO3% minus prijsstijging
Gezondheid (zowel kosten als baten)0%3%3%0%3%
Marktconforme projecten--Marktrente0%Marktrente
Bron: 'Kamerbrief over de Discontovoet 2015' Brontabel als csv (488 bytes)

Zie ook