Voor wie werkt SEE?

Het Steunpunt Economische Expertise is er voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaronder Rijkswaterstaat met vragen over economische evaluatie van infrastructurele projecten, maatschappelijke kosten-batenanalyses en business cases. Ook beantwoordt het steunpunt vragen van andere overheden, van adviesbureaus, consultants en van burgers.