Hoe worden congestiekosten berekend?

De directe reistijdverliezen worden berekend door te meten of te schatten hoeveel voertuigen en mensen op de autosnelwegen in de files staan en hoe lang het oponthoud is.

Value of time

De verloren tijd van deze personen wordt in geld uitgedrukt met de value of time (VoT). Ook wordt rekening gehouden met hoeveel personen gemiddeld in  een voertuig zitten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen- en goederenvervoer en tussen woon-werkverkeer, zakelijke en overige personenverkeer.

Value of reliability

De kosten van onbetrouwbaarheid (onverwacht oponthoud) worden gewaardeerd met de value of reliability (VoR).

Kosten van uitwijkgedrag

De kosten van uitwijkgedrag zijn opgebouwd uit de bij reistijdverliezen en onbetrouwbaarheid behorende uitwijkkosten.

Zie ook