MKBA Ruit Eindhoven

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor het project Ruit Eindhoven.

De regio Eindhoven wil inzetten op een verdere verbetering van het hoofdwegensysteem (A2, A58, A67, N69) en het voltooien van een robuust en efficiënt verkeerssysteem rond Eindhoven, Helmond en Veghel. Deze infrastructurele aanpassingen maken deel uit van een bredere gebiedsontwikkeling.

Ter onderbouwing van de plannen van de regio Eindhoven is in 2014 een maatschappelijke kostenbatenalyse uitgevoerd.