Handboek Milieuprijzen 2017

In 2017 is gewerkt aan een nieuw handboek milieuprijzen, de opvolger van een eerder handboek schaduwprijzen. De getallen worden gebruikt voor Life Cycle Analyses (LCA) in onder andere het systeem reCIPe, maar er is ook aandacht voor het gebruik van enkele getallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's).