Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen nu openbaar

De richtlijnen voor het uitvoeren van een maatschappelijk kosten-batenanalyse bij MIRT verkenningen zijn vernieuwd. Begin juni is de werkwijzer door het kabinet akkoord bevonden en naar de Tweede Kamer verstuurd. De werkwijzer is nu openbaar beschikbaar en kan door iedereen worden gebruikt.

De nieuwe werkwijzer "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen" vervangt het Kader KBA bij MIRT-verkenningen (2012), en is opgesteld conform de Algemene Leidraad MKBA. Deze werkwijzer wordt gebruikt bij het opstellen van een verplichte MKBA in de verkenningsfase van het MIRT-project. De werkwijzer is ook te gebruiken in eerdere fasen van het MIRT-proces waar toepassing van het MKBA-gedachtegoed meerwaarde kan bieden.

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen kan via de volgende link worden gedownload op de website van het Steunpunt Economische Expertise (SEE).