Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art

In een in december 2017 opgeleverd rapport is op een rij gezet welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in MKBA’s van projecten waarbij gebruik van de fiets een rol speelt. Het rapport is opgesteld door Decisio in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beschrijft de actuele inzichten over de waardering van effecten van fietsmaatregelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de vraag welk soort effecten op kunnen treden als de vraag hoe deze in euro’s uitgedrukt kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan de witte vlekken in de beschikbare kennis en de openstaande onderzoeksvragen die er nog zijn. Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

Het rapport kan hier worden gedownload.