Het criterium terugverdientijd in businesscases

Een publieke businesscase is een instrument waarmee men de financiële consequenties van een project voor de rijksoverheid inzichtelijk maakt. Het geeft inzicht in de financiële haalbaarheid en rendement. Een veel gebruikt criterium in een businesscase is de terugverdientijd. Dit getal geeft aan na hoeveel jaar de investeringen uit de te genereren opbrengsten of besparingen zijn terugverdiend. Dit artikel gaat in op de vraag hoe met dit criterium om te gaan. Conclusie is dat er geen algemeen toepasbare norm is voor de maximale terugverdientijd. Het is gewoonweg één van de criteria die besluitvormers helpt bij het maken van waardescheppende investeringsbeslissingen. Het volledige nieuwsbericht lees je hier.