Nieuwsflits september 2017: De werkwijzer ‘MKBA's op het gebied van milieu’ is openbaar

De werkwijzer ‘MKBA's op het gebied van milieu’ is openbaar

Begin september is de ‘Werkwijzer MKBA's op het gebied van milieu’ door het kabinet akkoord bevonden en naar de Tweede Kamer verstuurd. De werkwijzer is openbaar beschikbaar en kan nu door iedereen worden gebruikt. In de 'Werkwijzer voor MKBA’s op het gebied van milieu,' komen de volgende thema’s aan de orde: klimaatverandering, aantasting ozonlaag, humane toxiciteit, smogvorming, fijnstofvorming, straling, verzuring, vermesting zoetwater en zoutwater, ecotoxiciteit land, zoetwater en zoutwater, verstoring en onttrekking. De volledig nieuwsbericht lees je hier.