Nieuwsflits mei 2017: Het modelleren van betrouwbaarheid en update 'regels rond disconteren'

Een belangrijke vernieuwing in het waarderen van betrouwbaarheid van reistijden; nieuws over de discontovoet én een nieuwe collega. Hier lees je de volledige nieuwsflits.

Het modelleren van betrouwbaarheid

Het vergroten van de betrouwbaarheid van de reistijd van personen en goederen is een belangrijk doel bij bereikbaarheidsprojecten. Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) heeft een instrument ontwikkeld – LMS-BT2 – waarmee de mate van betrouwbaarheid van reistijden projectspecifiek kan worden berekend in de verkeersmodellen. Let op: deze methode komt in de plaats van de opslag van 25% op de reistijdbaten, die veelal in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van wegprojecten werd toegepast. De volledige nieuwsflits lees je hier.

Q&A discontovoet is bijgewerkt

Er is in het Q&A-document over de discontovoet verduidelijking toegevoegd over

  • het gebruik van de discontovoet bij afkoopsommen (vraag 19)
  • het gebruik bij LCC-berekeningen (vraag 16)
  • een toelichting bij risicovrije kasstromen (vraag 2)
Verkeerspost Schellingwoude