Q&A Discontovoet - versie 8 mei 2017

Bij het waarderen van investeringen hanteren we een discontovoet. Dit vragen en antwoorden document helpen uitvoerders en gebruikers van MKBA en andere afwegingsinstrumenten, zoals businesscases en life-cycle-analyses (LCC).  Dit document is een levend document: nieuwe vragen zullen ook van een antwoord worden voorzien en aan de lijst worden toegevoegd. De laatste update is mei 2017. Aan de vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

NB. In het laatste kwartaal van 2020 is de discontovoet herzien door de werkgroep discontovoet.  Daarmee wordt het rapport uit 2015 vervangen door het nieuwe rapport, en is het huidige Q&A document niet meer up-to-date. De nieuwe waarden discontovoet treden per 1 januari 2021 in werking. Het rapport vindt u bij de te downloaden documenten. Het Steunpunt Economische Expertise werkt aan een update van onderstaande toelichting voor gebruikers (Q&A document). Deze toelichting is naar verwachting eind januari beschikbaar.