Q&A Discontovoet - versie 8 mei 2017

Bij het waarderen van investeringen hanteren we een discontovoet. Per 1 april 2016 gelden nieuwe regels over de discontovoet die de overheid hanteert. Hieronder vindt u een Q&A over de nieuwe regels rond disconteren.

De discontovoet vanaf 1 april 2016
Risicovrij disconto (a)Risico opslag (b)Totaal disconto (a+b=c)Relatieve prijsstijging (d)Effectief (c-d)
Standaard0%3%3%0%3%
Publieke fysieke investeringen0%4,50%4,50%0%4,50%
Reistijd als baten0%4,50%4,50%Zie WLO4,50% minus prijsstijging
Natuur: standaard0%3%3%1%2%
Natuur: substitueerbaar0%3%3%0%3%
CO20%3%3%Zie WLO3% minus prijsstijging
Gezondheid (zowel kosten als baten)0%3%3%0%3%
Marktconforme projecten--Marktrente0%Marktrente

Overzichtstabel van de discontovoet.

WLO verwijst hier naar www.wlo2015.nl

Contact: see@rws.nl

Brontabel als csv (488 bytes)

De vragen en antwoorden helpen uitvoerders en gebruikers van MKBA en andere afwegingsinstrumenten, zoals businesscases en life-cycle-analyses (LCC).  Dit document is een levend document: nieuwe vragen zullen ook van een antwoord worden voorzien en aan de lijst worden toegevoegd. De laatste update is mei 2017. Aan de vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u die stellen aan het Steunpunt Economische Expertise via see@rws.nl.