Discontovoeten, nieuwe prognosewaarden value of time en de kostenbarometer

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit om bepaalde economische onderwerpen extra onder de aandacht te brengen. Deze nieuwsbrief is zowel gericht op adviesbureaus als beleidsmedewerkers. U kunt zich abonneren door een e-mail te sturen aan see@rws.nl of via de nieuwsbrievenlijst van Rijkswaterstaat.

Afsluitdijk vanuit de lucht

Discontovoet toegepast - het vraag- en antwoorddocument is bijgewerkt

Het toepassen van de nieuwe discontovoet heeft een aantal vragen opgeroepen. Het SEE heeft vragen van gebruikers verzameld en van een antwoord of advies voorzien. U kunt de laatste versie van het document vinden onder het tabblad discontovoet. U vindt daar ook meer informatie over het toepassen van de discontovoeten.

Nieuwe WLO = nieuwe prognosewaarden voor de Value of Time

De nieuwe WLO-scenario's zijn gepubliceerd in december 2015 door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De nieuwe scenario’s heten ‘hoog’ en ‘laag’ en werden opgebouwd vanuit zes thema’s. Informatie over de scenario's, zoals een bijsluiter, zijn te vinden op www.wlo2015.nl. De waarden van de Value of Time blijven gebaseerd op een rapport van het KiM uit 2013. De prognose is echter anders, omdat de scenario's vernieuwd zijn. De nieuwe prognosewaarden voor vervoer op de weg en het ov zijn te vinden onder kengetallen.

Update Kostenbarometer

Het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een update laten maken van de Kostenbarometer, in samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat. De Kostenbarometer geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de kosten van verschillende vervoerswijzen in het goederenvervoer. De Kostenbarometer bestaat sinds midden jaren negentig. De kostenbarometer is te vinden onder kengetallen.

Verwacht eind 2016: Update werkwijzers MKBA MIRT en Milieubeleid en handboek schaduwprijzen

De werkwijzers voor kosten-batenanalyses bij MIRT en milieubeleid worden eind 2016 herzien en gepubliceerd. Ook het handboek schaduwprijzen: waardering en weging van emissies en milieueffecten wordt grondig herzien. Deze worden, zodra zij definitief zijn, gepubliceerd op www.rwseconomie.nl/werkwijzers . Naar verwachting kunt u ze daar eind 2016 vinden.